Kolonner i registeret over lånere

Husk at du inne i lånerregisteret kan klikke på høyre museknapp og få opp dette vinduet. Her kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil se om dine lånere.
Husk at alle kolonneinnstillinger i MM3 gjelder for pålogget bruker i Mikromarc. Endrer du dette et sted så blir det samme oppsett på en annen maskin når du logger deg inn i MM3 med samme bruker. Fordelen er jo at en endring du gjør et sted blir med deg overalt også på hjemmemaskinen hvis du benytter MM3 der også.

kolonner_i_la%cc%8anerregister

Lånerhistorikk og varsel i skranke

Dette er ikke nytt i denne versjonen, men tas med som et tips da det er mange som ikke har fått det med seg.
Under innstillinger i skranke (fastnøkkel oppe til høyre) kommer du til følgende oppsett. Ved den rød pilen er det et felt som alle folkebibliotek bør krysse av, men ikke skoler. Grunnen til at dette kom inn var etter ønske fra skolene som ikke ønsket å kvittere for at eleven hadde lånt boka før. Ved store utlånsmengder blir det lett et irritasjonsmoment. Når dette valget IKKE er huket av blit lånet utført som vanlig og hvis låneren har hatt dette eksemplaret tidligere kommer det bare en beskjed i feltet til høyre som forteller at låneren har lånt denne før. Her blir det ingenting du må kvittere for å det er bare å gå videre til neste utlån.

For et folkebibliotek vil det være en grei service at man kan opplyse låneren om at du har lånt denne før.  Den vanlige meldingen spretter opp og der står det info om at låneren har hatt den før og du har et JA/NEI-valg om du vil gjennomføre lånet eller ikke.

la%cc%8anehistorikkvarsel

Kategorier fra versjon 3.655

Når du nå legger til nye eksemplarer i versjon 3.655 vil du kunne benytte et ekstra valg i eksemplarregistreringen. Nede til høyre er det en rullgarding hvor det er standard <bare automatisk innmelding>. Det betyr at eksemplarene meldes inn i den/de kategoriene du har satt opp med automatisk innmelding. Fra dette valget kan du i tillegg melde inn eksemplarer i en ekstra kategori som du har bruk for til disse eksemplarene. Dette valget påvirker ikke kategoriene som har automatisk innmelding.

kategorier

 

BibControl

Et enkelt eksempel på hvordan en statistikk kan se ut og bygges opp i klientprogrammet til BibControl.

Her har jeg tatt utgangspunkt i «Transaksjoner» fordelt på «Servicekode». Fra menyen øverst kan jeg i tillegg velge så mange felter jeg vil og dra dem ned i regnearket eller jeg kan bare velge å sortere på den verdien jeg ønsker uten at de må fysisk ned i selve arket. Det er denne muligheten som BibControl så utrolig fleksibel.

bibcontrol_-_transaksjoner

Ny statistikk – BibControl

Vi har har anskaffet nytt statistikkverktøy fra Tyskland som heter BibControl.
Det er et verktøy hvor data høstes hver natt fra databasene og deretter kan man kverne disse dataene på alle mulige måter i dette verktøyet. Programmet kan brukes med enkel ferdige rapporter eller man kan selv lage meget avanserte spørringer mot disse dataene.
Her er en liten demo med noe av hva programmet kan gjøre.

Mikromarc 3.6.50 hos pilotkunder

Nå er versjon 3.6.50 ute hos noen pilotkunder.  Denne beregnes å settes i full drift i slutten av mai dersom det ikke skulle oppstå noe alvorlig under testperioden som nå pågår.  Det er en lang liste med fikser, nye saker osv.

Jeg holder på å lage noen nye småsnutter med info fra denne versjonen og skal ha dem ferdige i løpet av mai før versjonen rulles ut til de fleste av våre kunder.